Algemene voorwaarden Life Coaching Tim Hupkes

Geldig vanaf 4 maart 2024

  1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing en/of maken deel uit van alle huidge en toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen waarbij Tim Hupkes – ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24459267 – is betrokken.

b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen dan geldig, wanneer ze schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan zo’n dergelijke afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen, b.v. voor toekomstige overeenkomsten.

Methode

Ik werk met Skype of Facetime: altijd op afstand. Je kan en mag de sessies gerust opnemen, zo heb je later de kans om alles nog eens rustig door te nemen.

Tarieven

Tarief voor een intakegesprek van 60 minuten is € 85,00.
Tarief voor vervolggesprekken van 60 minuten is € 85,00.

Deze tarieven gelden tot 1 juli 2024, waarna een herwaardering plaatsvindt.

Kom je het coaching traject in via je werkgever? Dan geldt een zakelijk tarief. Dit is voor intakegesprek en vervolgsprekken € 125,- per uur.

Soms krijg ik de vraag hoelang een traject duurt. Dit is volledig afhankelijk van de tijd die nodig is om jouw wensen en klachten te behandelen. Ook is het belangrijk rekening te houden met de tijd die je nodig hebt om opgedane inzichten in je leven te integreren.

Betaling

Betaling vindt plaats binnen 7 dagen na de sessie. Je krijgt dezelfde dag of de volgende dag de factuur binnen via e-mail. Na 7 dagen krijg je een herinnering, 3 dagen na deze herinnering breng ik 15% extra in rekening voor administratiekosten.

Afzegging

Indien we een afspraak hebben staan en je kunt onverhoopt niet komen, laat dit dan 24 uur van te voren weten. Dan kan ik nog iemand anders in plannen. Mocht je niet tijdig annuleren dan ben ik genoodzaakt het consult in rekening te brengen.